Quạt treo T3 300 Bifan


Số lượng

• Công suất: 33W
• Màu: Xám, Biển.
• Lưu lượng gió 50m³/m