Quạt treo T2 TB2 BifanLựa chọn sẵn có

Số lượng

• Công suất: 30W
• Màu: Biển
• Lưu lượng gió 17m³/m