Quạt treo 2 dây T4 T2D Bifan


Số lượng

• Công suất: 48W
• Màu: Trắng, Xám, Biển, Ngọc
• Lưu lượng gió 76m³/m