Phích cắm PC1 Pipo


Số lượng

Linh kiện bằng đồng, phi 5 li.