Đèn pin sạc 9936


Số lượng
Đèn pin sạc. Thời gian sáng liên tục 1 giờ. Thời gian sạc 8 - 10 tiếng.