Cầu dao tự động MCB PI302-2P Pipo


Số lượng

• Dòng tải: 16A, 20A, 32A, 40A, 50A, 60A
• Điện thế: 240VAC - 50/60 Hz