Cầu dao chống giật CBCG RCCB The


Số lượng

• Dòng tải: 20A, 32A, 40A, 50A, 63A
• Điện thế: 240VAC - 50/60 Hz
• Dòng rò: 30mA