Quạt đứng công nghiệp 30" Lifan


Số lượng

Quạt Đ30CX màu đen; Cánh 750mm;