Quạt đứng công nghiệp 3 lá 16" Bifan


Số lượng

Quạt màu đen; Công suất 63W; Lượng gió 80m3/phút