Quạt đứng công nghiệp 26" Lifan


Số lượng

Quạt Đ26CX màu đen; Cánh 650mm;