Quạt đứng công nghiệp 24" Lifan


Số lượng

Quạt Đ24CX màu đen; Cánh 600mm;