Ống cứng 20 Nano


Số lượng

Độ dầy 1.55mm; Lực nén 750N; Dài 2.92m