Ống cứng 16 Nano


Số lượng

Độ dầy 1.4mm; Lực nén 750N; Dài 2.92m