Ổ nối 3 vị trí siêu tải 6000W Sopoka


Số lượng

Ổ P6000W cho phép đấu dây rời, khả năng chịu tải đến 6000W nhờ chân cắm bằng bột sứ.