Đồng hồ kìm đo đa năng Digital 2017


Số lượng

Đồng hồ DGT-2017 với màn hình hiển thị số Led, đo đa năng ampe, vol, ôm.