Đèn tín hiệu led 21 bóng 3 dây


Số lượng

Sản phẩm có màu đỏ, xanh, trắng với điện áp 24VDC và 12VDC