Bóng Led màu 7W Sopoka


Số lượng

Bóng BV7-X ( G, R, Y, B) trang trí theo màu sắc có độ sáng cao với công suất 7W