Bóng cầu chì sứ 16A


Số lượng

Dùng thay thế cầu chì các thiết bị điện âm tường, giả âm có thiết kế tương tự.