Bộ phích đực cái 3000W Sopoka


Số lượng

Bộ phích N3000W công suất cao, hợp kim đồng.