Pháp lý website Vạn Đức

Thông tin chi tiết người đại diện trước pháp luật về:  website & cửa hàng.

1. Quản trị - chịu trách nhiệm nội dung, hoạt động website:

- Người đại diện: Nguyễn Ngọc Khang

- Mã số thuế cá nhân: 8013 302 845

- Tên miền website: vanduc.info.vn

- Liên hệ: 0909 871 025 , ngngkhang@live.com

- Địa chỉ liên hệ: 08, Nguyễn Thái Học, TT.Chợ Mới, Chợ Mới, An Giang.

2. Thông tin đại diện kinh doanh cửa hàng:

- Đại diện kinh doanh: Lâm Mỹ Phụng

- Mã số thuế :  1602 0572 20

- Tên doanh nghiệp: Điện gia dụng Vạn Đức

- Liên hệ: 0296 3 883 187 , chvanduc@gmail.com

- Địa chỉ liên hệ: 08, Nguyễn Thái Học, TT.Chợ Mới, Chợ Mới, An Giang.