Dây Daphaco tròn 2x6.0 I


  • Thương hiệu: Daphaco
  • Mã sản phẩm: D-DPC-VVCM6.0-I
  • Tình trạng: 200
Số lượng