Dây Daphaco tròn 2x6.0


  • Thương hiệu: Daphaco
  • Mã sản phẩm: D-DPC-VVCM2x6.0
  • Tình trạng: 1000
Số lượng