Chổi than Makita


  • Mã sản phẩm: CHO121347
  • Tình trạng: 10
Số lượng

Kích thước R x D x L (mm) :

+ 21 : 6x7x120         + 43 : 7x11x160

+ 38 : 7x13x170       + 44 : 7x17x170

+ 64 : 5x8x115         + 100 : 6x10x150

+ 411 : 6x9x120       + 419 : 6x9x125

+ 303 : 5x11x170     + 325 : 5x11x160

+ 5815 = 5x8 : 5x8x140