Chính sách bảo mật thông tin cá nhân

Kính gửi Quý khách hàng!

Quý khách vui lòng giành ít thời gian để đọc nội dung dưới đây để hiểu hơn những cam kết của chúng tôi về chính sách này:

1. Mục đích thu thập thông tin khách hàng

Các thông tin thu thập từ quý khách hàng thông qua website, email hay điện thoại hoặc mua hàng tại cửa hàng sẽ giúp chúng tôi: Hỗ trợ khi mua hàng, liên hệ, bảo hành.

2. Phạm vi sử dụng thông tin

- Thông tin của khách hàng chỉ được sử dụng trong phạm vi nội bộ để liên hệ với Quý khách. Cũng như trong thời gian bảo hành sản phẩm.

3. Thời gian lưu trữ thông tin :

- Thông tin khách hàng được chúng tôi lưu trữ trên hệ thống trong thời gian hoạt động, nếu quý khách hàng không muốn vui lòng liên hệ để hủy bỏ, chúng tôi sẽ xóa khỏi hệ thống trên website.

- Mặc định chúng tôi sẽ xóa thông tin khách vãn lai trên webite sau một tháng. Khách hàng quen thuộc được cấp USER sẽ duy trì theo thông tin do USER đó quản lý.

- Thông tin liên lạc trao đổi qua zalo, email sau một tháng không liên hệ mua hàng. Và tối đa 2 năm khi đã mua sản phẩm.

4. Địa chỉ lưu trữ thông tin

Thông tin khách hàng được lữu trữ trên hệ thống website tối đa một tháng với khách vãn lai (không có user đăng nhập), tại cửa hàng Vạn Đức.

5. Cam kết bảo mật thông tin khách hàng

- Ngoại trừ các trường hợp về Sử dụng thông tin cá nhân như đã nêu trong chính sách này, chúng tôi cam kết sẽ không tiết lộ thông tin cá nhân của bạn ra ngoài.

- Chúng tôi có thể tiết lộ hoặc cung cấp thông tin cá nhân của bạn trong các trường hợp thật sự cần thiết như sau: khi có yêu cầu của các cơ quan pháp luật; trong trường hợp mà chúng tôi tin rằng điều đó sẽ giúp chúng tôi bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình trước pháp luật; tình huống khẩn cấp và cần thiết để bảo vệ quyền an toàn cá nhân của các thành viên khác.

6. Thông tin liên hệ:

Thông tin khách hàng được thu thập và lưu trữ trong hệ thống quản lý khách hàng. Quý khách hàng có nhu cầu chỉnh sửa thông tin sau khi đã đăng ký hoặc mua hàng quý khách tự thay đổi hoặc liên hệ qua email. Thông tin chi tiết tại chân trang website. Chúng tôi luôn hoan nghênh các ý kiến đóng góp, liên hệ và phản hồi thông tin từ Quý khách hàng.